Dotační podpora

Národní sportovní agentura poskytuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu prostřednictvím jí vyhlašovaných programů na rozvoj a podporu sportu, turistiky a sportovní reprezentace a definuje národní sportovní politiku.

Vypsané výzvy

Významné sportovní akce
cílem je vytvářet podmínky k pořádání a propagaci významných sportovních akcí s ohledem na motivaci k rozvoji pohybových aktivit, zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky a zároveň propagace České republiky včetně jednotlivých regionů.

  • VSA-2020 – pro významné sportovní akce konané v roce 2020.
  • VSA-2021 – pro významné sportovní akce konané v roce 2021.
  • VSA ZPS-2021 – pro významné sportovní akce zdravotně postižených konané v roce 2021.
  • COVID-SPORT 2 – Podpora sportovních soutěží – cílem je podpora sportovních organizací účastnících se profesionálních mistrovských soutěží nejvyšší či druhé nejvyšší úrovně, které byly omezeny ve své činnosti v souvislosti s negativními dopady Covid-19.
  • PSS-2021 – Podpora sportovních svazů 2021.
  • VSA-2021-K2 – Významné sportovní akce 2021 2. kolo.
Název výzvy Stav Začátek příjmu žádostí Ukončení příjmu žádostí Stav čerpání alokace
VSA21K2 PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ 16.07.2021 09:00 16.08.2021 23:59
VSAMD21 PŘÍJEM UKONČEN 04.05.2021 12:00 28.05.2021 12:00
PSS21 PŘÍJEM UKONČEN 23.12.2020 12:00 22.01.2021 17:00
COVID SPORT 2 PŘÍJEM UKONČEN 12.11.2020 10:00 07.12.2020 17:00
VSA ZPS 21 PŘÍJEM UKONČEN 05.10.2020 12:00 30.11.2020 17:00
VSA21 PŘÍJEM UKONČEN 05.10.2020 12:00 23.11.2020 17:00
VSA20 PŘÍJEM UKONČEN 05.10.2020 12:00 02.11.2020 11:59

Žádosti o dotace jsou přijímány na základě časově omezených výzev.


Žádosti o vstup do České republiky pro cizince

Žádost o vstup na území České republiky pro občany třetích zemí, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem COVID-19.

Po registraci žadatele vyplňte elektronický formulář na záložce "Žádosti o vstup do ČR". Následně vygenerovaný dokument žádosti v české i anglické verzi podepište, vložte do elektronického formuláře žádosti a odešlete.

PŘIHLÁŠENÍ ŽADATELE
Zapomenuté heslo
INFORMACE PRO ŽADATELE
Údaje o žadateli uvedené v žádosti jsou ověřovány s údaji zapsanými ve veřejných rejstřících a rejstříku sportu www.rejstriksportu.cz. Před konečným odesláním žádosti ověřte, že údaje odpovídají skutečnosti. Samotnou žádost však lze zatím postupně připravovat.
Jste zde poprvé?

Nejdříve si musíte zřídit elektronické konto. Za tímto účelem klikněte na „Registrace nového uživatele”. Pro přístup stačí zadat pouze Vaše jméno, e-mail a heslo. Po přihlášení doporučujeme žádost pečlivě prohlédnout a při vyplňování používat nápovědy. Prostřednictvím vašeho emailu a hesla se můžete kdykoliv do elektronického konta vrátit a žádost postupně vyplňovat.

V jakém stavu se žádost nachází?

Ve Vašem elektronickém kontu můžete sledovat, v jakém stavu administrace se žádost nachází. V tomto prostředí budou zobrazovány také zprávy administrátora, který Vaši žádost kontroluje.

Nevíte si rady?
Napište nám na dotace@agenturasport.cz
Registrace nového žadatele